Hakkımızda

Birliğimizin temeli 1990’lı yılların başındaatılmıştır. Meslektaşlarıbir çatı altında toplamak, soru ve sorunlara çözüm bulabilmek ve yasal çerçeveler içerisinde mesleği icra edebilmek amacı ile başlayan çalışmalar sonucu bir araya gelen, AhmetÖzaltınkol, Kıranel Okay, İsmet Konuk, Mevlüt Ateş, Ohan Sönmez, Atilla Aydınlıoğlu, Sinan Bakkal, Fethi Kurtulmuş, Yaşar Ateşve Semih Hisarlı1991 yılı Şubat ayında İstanbul Anahtarcılar ve Çilingirler Derneği’ni kurmuşlardır.

      2908 sayılı Dernekler Kanunu’na göre kurulan İstanbul Anahtarcılar ve Çilingirler Derneği, altı yıla yakın bir süre hizmet vererek,birçokilke imza atmıştır.

      1994 yılı içerisinde ise 2908 sayılı Dernekler Kanunu statüsünden çıkarak, 507 sayılı Esnaf veSanatkârlarKanunu’na(Günümüzde 5362 sayılı Kanun)tabii olabilmekiçin çalışmalar başlatılmıştır.O dönem Dernek Yönetim Kurulunda bulunan, Kıranel Okay, Ahmet Özaltınkol, Sabri Enez, Sinan Bakkal, Kamil Demirbaş, Oğuz Daştan, Emin Güneşerİstanbul Anahtarcılar ve Çilingirler Odası’nın kuruluş çalışmalarında bulunmuşlardır.

      1996 yılı Şubat ayında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın onayı ile kuruluş iznini alan Odamız 24 Mart 1996 tarihinde, Kuruluş Genel Kurulunu yaparak çalışmalarına başlamıştır.

      Bilindiği üzere; Çilingirlik mesleği, yüzyıllar öncesine dayanan en eski mesleklerdenbiridir. İlkkilit mekanizmasının icadıyla birlikte kilit ve anahtarlar demirciler tarafından imaledilmekteydi. Dolayısıyla, hem imalatçıdurumunda olan, hem çilingirlikgörevini yapan demircilerdi.

      Günümüzde ise, ham anahtar imali değişik boyutlar kazanmış, demircilerin yapmak zorunda kaldığı anahtar ve kilitler yerini modern kilit ve anahtar firmalarınabırakmıştır. Bugünhem kilit imal eden hem de çilingirlik yapan demirci esnafına rastlamak mümkündeğildir. Dünyada ve ülkemizde, kilit ve ham anahtar imali büyük bir sanayidurumundadır. Yani, kilit ve ham anahtar imali demircilerin elinde değil, sanayi olmuş firmaların elindedir.

      Emniyeti, can ve mal güvenliğini ilgilendiren Anahtarcılık ve Çilingirlik mesleğini, usta olmuş, güvenilir, yaptığı işin bilincinde, Kanuni sorumlulukları taşıyabilecek kişilerin yapması gerekir.

      Bugün ülkemizde ki duruma baktığımızda, Anahtarcılık ve Çilingirlik mesleği ek kazançdüşüncesi ile birçok meslek sahibi tarafından kendi mesleklerinin yanında ek iş olarakyapılmaktadır. Anahtarmakinesi, ham anahtar ve maymuncuk takımı temin eden her kişi hiçbir yerden izin almaksızın bir işyeri açabilmekte veya mevcut işyerinde ek iş olarak yapabilmekte, kilit açabilmektedir.

      Bizlerin en büyük amacı; meslek mensuplarının dışında, ilgisiz ve art niyetli kişilerin eline alet ve malzemegeçmesini önlemek, mesleğimizin hak ettiği saygınlığı kazanmasını sağlamaktır.

      Gelişen dünyaya ayak uydurabilmek için, Devlet büyüklerimizin ifade ettiği gibi vatandaşların, kurum ve kuruluşlara karşı düşen görevleri yerine getirmeleri bir vatandaşlık görevidir. Biz İstanbul Anahtarcılar ve Çilingirler Esnaf veSanatkârlarıOdası olarak üzerimize düşen görevi yerine getirmek dileğindeyiz.

      Mesleğimiz, hak ettiği noktaya ulaşmalıdır. Pratikte yaşadığımız çelişki ve zorluklarla beraber, mesleki disiplini sağlamaya yönelik, doğrudan can ve mal güvenliğini ilgilendiren hususlarda belirli kriterler ve başlangıç noktaları verecek konulara ilişkin bilgi ve çalışmalarımızı sizmeslektaşlarımızın bilgilerine sunuyor, gelişen ve değişen dünyaya ayak uydurmak adına atılacak adımlarda toplumu ve meslek mensuplarımızı ilgilendiren hususlarda, kendini sorumlu hisseden Odamızın daha iyiye, daha ileriye götürülmesinde birlikte olmamızın gerektiğine inanıyoruz.