Duyuru1

TÜM ANAHTARCI ESNAFIMIZA DUYURULUR!!!

Anahtarcılık Mesleğinin kanun kapsamına alındığı tarih itibarı ile(04.07.2002)

Geçici Madde 1 – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte;

1. 18 yaşını doldurmuş olanlar doğrudan,

2. 16 yaşını doldurmuş olanlar kapsam ve süreleri Bakanlıkça belirlenecek eğitime tabi tutulduktan sonra,Kalfalık imtihanlarına alınırlar. İmtihanlarda başarılı olanlara kalfalık belgesi verilir.

3. Kalfalık belgesini almış olup 22 yaşını doldurmuş olanlara ustalık imtihanlarını başarmaları şartı ile ustalık belgesi verilir.

Af konusunda daha detaylı bilgi için lütfen size en yakın mesleki eğitim merkezi ile irtibata geçiniz…

Kalfalık veUstalıkBelgesiAffı

KANUNDAN YARARLANMA ŞARTLARI AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR.1. Bu kanundan yararlanmak isteyen, belge almak istediği meslek dalının çıraklık eğitimi kapsamına alınma tarihinde 18 yaşını doldurmuş olması gerekir.2.06/01/1998tarihinden önce kanun kapsamına alınan mesleklerin hizmet belgelendirmelerinde 06/01/1998 tarihi esas alınacaktır.3. KALFALIK BELGESİ İÇİN: Kapsama alınma tarihinde ya da daha önce, usta olarak çalıştığı işyerine EK 2 başvuru formunu doldurtup, iş yerinin bağlı olduğu vergi dairesine ve odaya onaylatıp başvuru formunun altındaki gerekli evraklarla birlikte merkezimize başvurduğu takdirde kalfalık sınavlarına alınırlar. Başarılı oldukları takdirde kalfalık belgesi verilir.

NOT1: Çalıştığı işyeri kapanmış olanlar, eğer SGK hizmet dökümünde o işyerinde (1 gün dahi olsa) çalışmış olduğu görünürse EK2 formunu sadece çalışmış olduğu işyerinin bağlı olduğu vergi dairesinden onaylatması yeterli olacaktır. SGK hizmet dökümünde kişinin o işyerinde çalışmışlığı görünmüyorsa başvuru yapabilmesi için işyerinin halen açık olması ve EK 2 formunu işyerine doldurtması gerekir. Aksi halde kişi geçici 1. maddeden yararlanamaz.

NOT2:Meslek dalının kapsama alınma tarihinde ya da daha önce vergi mükellefi olanlar (işyeri sahibi olanlar), iş yerlerini kapatmışsa EK 2 formunu o zamanki bağlı olduğu vergi dairesinden onaylatıp ve vergi dairesinden işe başlama ve bitiş tarihini gösterir tescil yazısı ilave edip başvuru yapabilirler. 4. USTALIK BELGESİ İÇİN: Şartları geçici 1. maddeye göre kalfalık sınavlarına girmeye uygun olan kişiler (EK 2 başvuru formu ile başvuranlardan) belge almak istediği meslek dalında 5 yıllık sigortalı çalışmışlığını EK 3 başvuru formu ile belgelendirenler kalfalık sınavlarından sonra ustalık sınavlarına alınırlar. Başarılı olurlarsa belgeleri verilir. NOT: Ustalık için gereken 5 yıllık çalışmışlık SGK hizmet dökümünde görünmesi gerekmektedir.