KVKK Kanunu

KVKK KANUNU KAPSAMINDA BAŞVURU FORMU

GENEL AÇIKLAMALAR

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda “ilgili kişi” olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), aynı Kanunun 11. maddesinde kişisel verilerin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

Bu çerçevede yazılı olarak Oda’ya yapılacak başvurularda bu formun çıktısı alınarak;

- Başvuru sahibi tarafından şahsen,

- Noter vasıtasıyla,

- 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan güvenli elektronik imza ile imzalanarak,

Yapılabilir.

Başvuru sahibi tarafından şahsen ya da noter vasıtasıyla yapılacak olan başvuruların ODA’nın yasal tebligat adresi olan “Demirtaş Mah. Kepenekçi Sabunhanesi Sk. Yaprak Han No.23/111 Eminönü-Fatih / İSTANBUL” adresine yapılması gerekmektedir.

Güvenli elektronik imza ile yapılan olan başvuruların ise Kurumun anahtarcilarodasi@hs01.kep.tr Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresine yapılması gerekmektedir.

ODA’ya ilettiğiniz başvurunuz 6698 sayılı Kanunun 13. maddesi gereğince, başvurunun tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren en geç otuz gün içinde sonuçlandırılarak, cevabımız seçtiğiniz yöntem ile tarafınıza ulaştırılacaktır.

Başvuru Formunu İndirmek İçin Tıklayınız

Başvuru Formunu Görüntülemek İçin Tıklayınız