KORSAN ÇALIŞMAYA HAYIR

Şöyle bir düşünelim, korsan çalışanlar ne yapar, insanlara ve mesleğe nasıl zarar verir?

Yasal yollardan çalışan esnaf ve sanatkârların emeklerini ve gelirlerini gasb ederek,hiç bir vergi ödemeden para kazanırlar. Sizlerin de bildiği gibi, yasal şekilde çalışan esnafın, bazı maliyetleri olmaktadır. Bu maliyetlerin en başında vergi, sosyal güvenlik bedelleri ve diğer kalemler bulunmakta; ancak korsan çalışma yapanlarca bunlar göz ardı edilmektedir.

Bu durumda, mesleğe ve bunu kanunlara uygun yapan meslektaşlarımıza karşı, insanların maalesef güveni sarsılmakta ve işini dürüst yapan sanatkârlara saygının yok olmasına neden olmaktalar.

Korsan çalışanları, hayatımızın her alanında görebiliriz. Her meslek erbabının yaptıklarını taklit ederler, ancak bu taklit aslı gibi olamaz ve onlardan iyi hizmet bekleyenleri bir şekilde hayal kırıklığına uğratabilirler. Bir bakıma kan emici vampirler gibi üreticilerin, esnaf ve sanatkârların emeklerini kendi çıkarları için kullanmaya çalışmaktan çekinmezler.

Bu şekilde çalışanlar, fahiş fiyat uygulayıp, fatura kesmezler, tutanak tutmazlar, vergi vermezler, sadece - Usta ve kalfalık belgesi olmaksızın - belgesiz çalışırlar. Yolunda gitmeyen bir konu olduğunda, “ Tüketici haklarınızı “ kullanmak istediğinizde ise, ne yazık ki karşınızda muhatap bulamazsınız.

Bu şekilde çalışmaları ve onlara iş yaptıran müşterilerini, gerektiğinde desteksiz bırakmaları; bu çalışmalarını, daha çok kazanmak hırsıyla ve her yolu mubah sayarak yaptıklarını, tek amaçlarının daha da çok kazanmak olduğunu göstermektedir.

Evet, işte bu noktada çözüme varmak ne şekilde mümkün olur, diye düşünelim;

Korsan çalışmaya karşı tek çözüm bilinçlendirilmiş toplumdur. Toplum, bu konuda ne kadar bilgi sahibi olur; sözlü ya da görsel medya aracılığıyla bilinçli hale gelirse;hangi meslek ve iş olursa olsun, o işin ehil kimseler tarafından yapılmasını ister vebekler. Bu düşünce ile, toplumsal gelişme ve değişimin dinamiği olan esnaf ve sanatkârlarımızın haklarını koruma ve mesleklerin ve sanatların yaşaması için emeğe saygı duyulmalıdır. Özetle söylersek;

Emeğe saygı insanlığa saygıdır, çünkü emek, onurlu yaşam mücadelesi içindir.

Tüm inanışlar ve tüm dillerde korsan kelimesinin anlamı ve karşılığı aynıdır. Adı üzerinde "hiçbir emeği ve uğraşı olmadan illegal yollardan bir başka emek ve uğraşa ait tüm mal, para ve düzene saldırarak gasp etmektir" korsanlık.

Her meslek ve uğraşta olduğu gibi, o iş ve düşünce kurumunun kamu düzenini bozmadan itina ile sarf ettiği çaba bünyesinde birçok standardizasyonu barındırır.

Çeşitli kanunlar, kurallar ve yaptırımlar ile koruma altına alınan standardizasyonlar ne kadar güçlü ise, o kadar az saldırılara maruz kalır.

Sonuç olarak sektörümüz kamu düzenini çok yakından ilgilendiren ve oldukça hassas bir işleyişi olduğundan "korsan anahtarcı" tanımıyla yapılan uygulamaların sebep-sonuç ilişkilerinin her zaman güncel olarak ele alınması ve çok daha fazla önleyici faaliyetlerde bulunulması gerekmektedir.